Start

Hej här kommer vi att lägga ut bilder samt berättelser från olika resor och äventyr,

Hi here we will post pictures and stories from various trips and adventures,

Vilka är vi: Who we are :

Marie & Lasse heter vi och naturen Friluftsliv har alltid varit ett sort intresse för oss båda, vi är väldigt aktiva. Träffades på Tärna folkhögskola för länge sedan,

Vi paddlade Sveriges kust 2005 i kajak, sedan paddlade vi Finlands kust 2008,

Foto intresset har alltid funnits och vi har varit bra på att ta bilder men att ta hand om bilderna har varit jobbigare :-).

Här kommer ni kunna följa oss när vi är ute med husbilen, fotograferar, redigerar, slöjdar. mm

Our name is Marie & Lasse and nature Outdoor life has always been a kind of interest for both of us, we are very active. met at Tärna folk high school a long time ago,

We kayaked the coast of Sweden in 2005, then we paddled the coast of Finland in 2008,
The interest in photography has always been there and we have been good at taking pictures, but taking care of the pictures has been more difficult :-).
Here you will be able to follow us when we are out with the motorhome, photographing, editing, handicrafts. mm